home page | free evaluation | purchase info | search & support
Download NowDownload
Free Evaluation
Purchase NowPurchase
Full Version
Việt Ngữ (Vietnamese) translations /
0English iso-8859-1 EnglishVietnamese UTF-8 Viet Ngu
1EnglishViệt Ngữ
2fileHồ sơ
3filesHồ sơ
4folderTập nhạc
5foldersTập nhạc
6select allChọn tất cả
7nonekhông
8add to playlistThêm và danh sách
9remove from playlistXóa từ danh sách
10play selectionNghe bản nhạc
11play allNghe danh sách nhạc
12the playlist is ##% fullDanh sách nhạc ##% đầy
13searchTìm
14please logonXin đăng nhập
15logonĐăng nhập
16passwordMật mã
17home pageTrang chủ
18preferencesÝ thích
19about AndromedaVài nét về Andromeda
20ftp siteThư viện FTP
21artistsCa sĩ
22albumsalbums
23songsbản nhạc
24genresthể loại nhạc
25labelstrung tâm
26questions or commentsCâu hỏi / ý kiến
27powered by Andromeda version ##Thiết kế bởi Andromeda ##
28new todayBài mới hôm nay
29new yesterdayBài mới hôm qua
30new SundayBài mới Chủ nhật
31new MondayBài mới thứ Hai
32new TuesdayBài mới thứ Ba
33new WednesdayBài mới thứ Tư
34new ThursdayBài mới thứ Năm
35new FridayBài mới thứ Sáu
36new SaturdayBài mới thứ Bảy
37search resultsDò tìm nhạc
38the search term must be at least 2 charactersTừ tìm kiếm phải hơn 2 chữ
39no matches foundKhông tìm thấy
40File not foundTìm không thấy bản nhạc
41You should be redirected into the siteBạn sẽ được đưa vào thư viện
42click hereBấm vào đây
43To continueTiếp tục
44playlistDanh sách nhạc
45view playlistCoi danh sách nhạc
Some examples of how the translations are used /
1 Hồ sơ, 1 Tập nhạc
2 Hồ sơ, 2 Tập nhạc ... 5 Hồ sơ, 5 Tập nhạc ... 20 Hồ sơ, 20 Tập nhạc
  
Nghe danh sách nhạc Trang chủ Ý thích Thư viện FTP Vài nét về Andromeda
Chọn tất cả không Nghe bản nhạc Thêm và danh sách Xóa từ danh sách Coi danh sách nhạc
(used in IMG ALT="")
Tìm
Tìm
Beatles Bài mới thứ Tư
I Want to Hold Your Hand Bài mới hôm nay
Tìm không thấy bản nhạc. Tiếp tục, Bấm vào đây.
Bạn sẽ được đưa vào thư viện. Tiếp tục, Bấm vào đây.
Xin đăng nhập
Đăng nhập:
Mật mã:
Andromeda home page | free evaluation | purchase info | search & support
©1999-2024 Scott Matthews, Turnstyle. All rights reserved.

www.turnstyle.com